Wybory do Izb Rolniczych

Wejście do Ratusza w Głogowie1

Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 lutego 2019 r. zostały zarządzone wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 r.

Od 17 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10
w pok. 118 zostaną udostępnione do wglądu spisy członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

Więcej: http://izbarolnicza.pl/wybory/