Kolejne certyfikaty Szkoły dla Rodziców w MCWR

W środę 12 czerwca w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny kolejna grupa rodziców
z sukcesem ukończyła Szkołę dla Rodziców.
Kolejnea grupa rodziców ukończyła kurs w MCWR_mini

Uczestnicy kursu mogli doskonalić swoje umiejętności wychowawcze oraz pogłębić wiedzę na temat budowania dobrych relacji z dziećmi.

MCWR dziękuje każdemu uczestnikowi za aktywność i zaangażowanie.

Kolejna-grupa-rodziców-ukończyła-kurs-w-MCWR

Gratulujemy ukończenia Szkoły dla Rodziców wszystkim jej uczestnikom.

Źródło: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie