Znaczek pocztowy na uczczenie rocznicy

Głogowski radny zwrócił się do prezesa Zarządu Poczty Polskiej w sprawie okolicznościowego znaczka.
kolegiata poziom

Dariusz Czaja, radny Rady Miejskiej, a także głogowski historyk i członek Towarzystwa Ziemi Głogowskiej wyszedł z propozycją uczczenia 900 rocznicy Kapituły Kolegiackiej w Głogowie:

Zwróciłem się do prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie wykonania okolicznościowego znaczka obiegowego lub kolekcjonerskiego przez tę instytucję przy okazji przypadającej w przyszłym roku 900. rocznicy Kapituły Kolegiackiej w Głogowie, będącej najstarszą tego typu instytucją w Polsce − mówi radny Dariusz Czaja.

W związku z tym wydarzeniem, w drugiej połowie przyszłego roku planowane są w Głogowie duże obchody, m.in. konferencja naukowa z publikacją, wybicie monety itp.

Chciałbym zauważyć, iż miasto Głogów liczące ponad 1000 lat, nie doczekało się do tej pory żadnego oficjalnego znaczka pocztowego, a patrząc na historię i wydarzenia, jakie miały tu miejsce, m.in. obrona grodu głogowskiego w 1109 roku, zjazd książąt i duchowieństwa polskiego w 1208 roku, zjazd królewski królów Polski i Czech w 1462 roku, czy postaci wywodzących się z Głogowa m.in. Jan z Głogowa – nauczyciel Mikołaja Kopernika, Kasper Elyan – pierwszy drukarz drukujący w języku polskim, Joachim Pastorius – sekretarz królewski i dyplomata – wymienia historyk i dodaje − jest wysoce niepokojące, iż do tej pory tak szanowana instytucja, jaką jest Poczta Polska S.A. w ogóle w historii instytucji nie zauważyła w jakikolwiek sposób istnienia na mapie Polski, tak ważnego dla dziejów Polski miasta, jakim jest Głogów.

Tekst: Dariusz Czaja. Fot. z facebooka Dariusza Czai.