Nowe zadania, nowe wydawnictwa

Nowe projekty i sprawdzone pomysły – Sejmik Towarzystwa Ziemi Głogowskiej przyjął program działań na kolejną kadencję.
Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy TZG

Uruchomienie archiwum społecznego, program Bazy Informacji Regionalnej, nowe publikacje, w tym poświęcone 900. rocznicy lokacji Kolegiaty i wspomnieniom pierwszych mieszkańców ul. Połanieckiej, Długosza, 10 Maja i Kościuszki oraz koncerty organowe w Kościołach na terenie Ziemi Głogowskiej wsparte przez Urząd Marszałkowski – to główne zadania Towarzystwa Ziemi Głogowskiej na lata 2019 – 2022.

23 marca roku odbył się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Gościem obrad był wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, Tadeusz Samborski.

TZG nadal będzie organizować lekcje regionalizmu dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz wydawać kolejne numery Encyklopedii Ziemi Głogowskiej.

Sejmik wybrał także władze:  prezesem ponownie został Zbigniew Mazurek, wiceprezesem Marcin Kuchnicki, sekretarzem Krzysztof Jung, a skarbnikiem Róża Lewicz. Członkowie zarządu to: Antoni Bok, Krzysztof Czapla i Ireneusz Dominiak.

Źródło: TZG