Bulwar się zmienia

Trwają prace rewitalizujące Bulwar Nadodrzański. Inwestycja ta przywróci mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Odrą, które zwłaszcza w okresie letnim będą świetną alternatywą na spędzanie wolnego czasu.
Postępy prac na terenie Bulwaru Nadodrzańskiego 005

Cały obszar Bulwaru zostanie zagospodarowany: powstanie w tym rejonie utwardzony plac, na którym możliwa będzie organizacja imprez masowych (np. koncerty).

Postępy prac na terenie Bulwaru Nadodrzańskiego 001
Trwają prace nad rewitalizacją Bulwaru Nadodrzańskiego.

Na terenie ok. 1,6 hektara urządzone zostaną bogate, zielone strefy rekreacyjne wyposażone w ławki, hamaki, stoliki. Wybudowana zostanie fontanna posadzkowa. Zamontowane zostaną budki lęgowe dla jeży i ptaków.

Postępy prac na terenie Bulwaru Nadodrzańskiego 002
Na terenie widać postępy.

Posadzonych będzie:

  • 12 rodzajów drzew,
  • 15 rodzajów krzewów,
  • 28 rodzajów bylin,
  • 18 rodzajów traw,
  • 5 rodzajów ziół,
  • kilka tysięcy sztuk kwiatów w rabatach (ew. prawie 150 drzew i ponad 1000 krzewów).
Postępy prac na terenie Bulwaru Nadodrzańskiego 006
Bulwar to tereny zielone i liczne nasadzenia.

Powstaną utwardzone przedłużenia ulic: Garncarskiej, Młyńskiej, Kołłątaja oraz parking u zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Piotra Skargi. Przebudowany będzie także odcinek ul. Nadbrzeżnej w ciągu stanowiącym własność Gminy.

wizualizacja bulwaru nadodrzańskiego
Tak ma wyglądać zrewitalizowany Bulwar Nadodrzański.

Rewitalizacja Bulwaru Nadodrzańskiego to koszt ok. 20 mln zł, z czego ok. 15 mln zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej. Umowny termin zakończenia prac to 20 września 2019.