Grupa wsparcia „Zrozumieć”

Najbliższe spotkanie odbędzie się 27 lipca
spotkanie grupy wsparcia działającej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie

Z myślą o osobach Głuchych i Słabosłyszących z terenu Głogowa oraz okolicznych gmin w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie funkcjonuje grupa wsparcia pn.„Zrozumieć”.

Celem spotkań jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w szczególności osób Głuchych i Słabosłyszących. Ważnym rezultatem spotkań jest wymiana doświadczeń, podtrzymywanie więzi społecznych a także integracja uczestników grupy wsparcia oraz ich rodzin.

mówi Monika Stasiuk, opiekun grupy.

Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu, przez cały rok. Grupa ma charakter otwarty a spotkania stanowią okazję między innymi do aktywizacji uczestników grupy poprzez doskonalenie umiejętności społecznych oraz propagowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27 lipca o godz. 16.00. Miejsce spotkania „Przystań Marina Głogów”. W planach jest rejs Statkiem Laguna po Odrze o godzinie 17.00.

Kontakt z opiekunem grupy  – Moniką Stasiuk (Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych) możliwy jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 9.30 lub od 13.30 – 15.00, pokój nr 1 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 885-805-365 (sms).

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie