Punkty konsultacyjne i grupy wsparcia w MCWR

Aktualna oferta MCWR
budynek miejskiego centrum wspierania rodziny w Głogowie

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zaprasza do korzystania z bezpłatnej opieki specjalistów. Poniżej Aktualna oferta punktów konsultacyjnych i grup wsparcia działających w Centrum.

Źródło: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie