Szansa dla mieszkańców na dotacje do budowy magazynów energii

Dowiedz się, co to są magazyny energii i kto może skorzystać z dotacji!
grafika: informacja Urzędu Miejskiego w Głogowie

Mieszkańcy Głogowa mają szansę na otrzymanie wsparcia w formie grantu na montaż magazynów energii elektrycznej i/lub cieplnej na potrzeby istniejących źródeł OZE. Maksymalny poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowalnych (netto). Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne.

Gmina Miejska Głogów zamierza pozyskać na ten cel środki zewnętrzne w ramach planowanego naboru wniosków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Działanie 02.04 Innowacje w OZE). Przystąpienie do konkursu wiąże się z rozpoznaniem zapotrzebowania na budowę magazynów energii wśród mieszkańców Głogowa.

Wstępną deklarację udziału w projekcie można zgłosić do 14 czerwca 2024 r.:

1)      w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów – Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. nr 18) w godzinach od 7.30 do 18.00 w poniedziałek, od 7.30 do 15.30 wtorek – piątek

lub

2)      w Biurze Obsługi Mieszkańca w galerii Glogovia, ul. Piłsudskiego 19 w godzinach od 8.00 do 16.00

lub

3)     lub elektronicznie na adres: grantyOZE@glogow.um.gov.pl

 Więcej informacji na ten temat można otrzymać dzwoniąc pod numer telefonu: 76 72 65 442

Deklaracja – do pobrania