Jak być lepszym rodzicem? MOPS zaprasza rodziców do szkoły

Nauka metod warsztatowych i praktycznych technik, tj. drama, autorefleksja, powrót do wspomnień z dzieciństwa, wymiana doświadczeń!
współpraca ręce wspólnota ludzi

7 maja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęły się szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych organizowane w ramach projektu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Zajęcia Szkoły realizowane są metodą warsztatową z zastosowaniem praktycznych technik, takich jak drama, autorefleksja, powrót do wspomnień z dzieciństwa, wymiana doświadczeń.

Plan zajęć obejmuje:

 • rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych
 • edukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
 • uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie;
 • pogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami.
Realizacja programu Szkoły dla Rodziców obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań. Spotkania odbywają się co tydzień.

Tematyka zajęć obejmuje:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
 • uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • naukę samodyscypliny.

  Realizatorem programu jest Ewelina Nowak. Więcej informacji o programie na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.