Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego tylko do końca kwietnia!

Sprawdź, kto może ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego
miejski-ośrodek-pomocy-spolecznej-Głogów-fot. A.Mazurkiewicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przypomina, że tylko do 30 kwietnia 2024r. należy składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Jednocześnie Ośrodek informuje, że o wypłatę dodatku osłonowego mogą ubiegać się osoby będące w gospodarstwie domowym spełniające niżej wymienione kryteria. Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Dodatek osłonowy jest wsparciem dla rodzin, których dochód w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza przeciętnego miesięcznego dochodu w kwocie 2100 zł. Natomiast w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1500 złotych na osobę w gospodarstwie domowym.

Wszystkie wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosku będzie brany pod uwagę dochód z 2022 roku.