Zasady działania Głogowskiego Hospicjum

Dowiedz się, jak funkcjonuje, jaki rodzaj opieki i jaką pomoc oferuje Hospicjum Głogowskie
Dzień-otwarty-w-Hospicjum-Glogowskim.-Uroczyste-otwarcie.-29.01.2024r.-fot. Studio Siwek

Dziś, 1 lutego do Hospicjum Głogowskiego przyjęci zostali pierwsi pacjenci. Hospicjum funkcjonuje w ramach Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Opieka w placówce jest bezpłatna dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Głogowskie hospicjum może przyjąć maksymalnie 20 osób.

Hospicjum stacjonarne zapewnia całościową opiekę pacjentom dorosłym, chorym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby takie jak:

 • nowotwory,
 • AIDS,
 • następstwa chorób ośrodkowego układu nerwowego,
 • niektóre  rodzaje niewydolności oddechowej,
 • kardiomiopatie,
 • rany przewlekłe, owrzodzenia od odleżyn.

W ramach opieki w Hospicjum stacjonarnym pacjentowi zapewnia się:

 • opiekę lekarzy i pielęgniarek, ale też psychologa i rehabilitanta,
 • leczenie farmakologiczne bólu i innych objawów somatycznych,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • dostęp do wyrobów medycznych koniecznych do wykonania świadczenia,
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum.

Opieka hospicjum stacjonarnego jest ciągła lub tymczasowa (może mieć formę opieki wyręczającej – maksymalnie 10 dni – gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć).

Hospicjum oferuje również profesjonalną konsultację psychologiczną opiekunom pacjenta.

Pobyt w hospicjum  ma na celu zapobieganie bólowi innym objawom somatycznym oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Opieka hospicyjna jest świadczeniem zdrowotnym, którego celem jest:

 • zwalczanie bólu,
 • utrzymanie godności życia chorego do ostatnich chwil życia,
 • wsparcie psychiczne i duchowe dla samego pacjenta, jak i jego najbliższych,
 • rehabilitację w celu poprawy jakości życia pacjenta.

Opiekę paliatywną w Hospicjum sprawują:

 • lekarze specjaliści z zakresu medycyny paliatywnej,
 • pielęgniarki,
 • rehabilitanci,
 • psycholog,
 • opiekunki,
 • wolontariusze,
 • ksiądz.

Personel Oddziału:

Ordynator – dr n. med. Aleksandra Glińska – specjalista medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych

Pozostali lekarze:

lek. Radosław Gliński – specjalista medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

lek. Radosław Walczuk – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcje specjalizacji z medycyny paliatywnej

Pozostały personel:

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Joanna Laszczowska – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Psycholog – mgr Karolina Marek

Dokumenty niezbędne do objęcia pacjenta opieką paliatywną:

Źródło: Głogowski Szpital Powiatowy