100 miejsc do poradni endokrynologicznej

Sprawdź, kiedy będzie się odbywać kolejna rejestracja
grafika badania profilaktyczne miejski program zdrowotny

Od 6 października 2023 r. realizowany jest program „Profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Rejestracja 100 osób na wizyty w dniach 8 grudnia, 11 grudnia i 14 grudnia 2023 r. odbędzie się 4 grudnia 2023 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, którzy nie korzystali z poprzednich edycji programu w latach od 2018 do 2022, za wyjątkiem osób, które otrzymały zalecenia do kontroli ze względu na zmiany chorobowe.

W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badania: TSH, FT4, USG tarczycy wraz z konsultacją lekarza specjalisty endokrynologa lek. Marka Jurczyka, otrzyma również zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym, w Poradni Endokrynologicznej, na parterze, w budynku głównym szpitala. Łącznie, w ramach programu, przyjęte zostaną 392 osoby.

Rejestracja do programu odbywać się w trybie „bez skierowania”.

Przy rejestracji Pacjent zostanie bezpośrednio skierowany po punktu pobrania krwi, otrzyma termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.

Przy rejestracji Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie programem, możliwa jest wyłącznie rejestracja osobista w Centralnej Rejestracji, w budynku głównym szpitala.

Pobieranie materiału do badań odbywać się będzie wyłącznie w dniu rejestracji.

PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Źródło: Głogowski Szpital Powiatowy

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.