Radni przyznali tytuły Honorowego i Zasłużonych Obywateli Miasta Głogowa

Zobacz kto otrzymał te wyróżnienia
19.10.2020 Tablo Honorowych Obywateli Miasta Głogowa

Na sesji Rady Miejskiej w Głogowie (18.10) radni przyjęli uchwały w sprawie przyznania tytułów Honorowy Obywatel Miasta Głogowa oraz Zasłużony dla Miasta Głogowa.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głogowa radni miejscy przyznali Urszuli Murzyńskiej. Tym samym poparli wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie” przy wsparciu m.in. Dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej „Ego”, Dyrekcji Zepołu Placówek Szkolno – Wychowawczych, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Głogowie, Zarządu SM „Nadodrze”.

Urszula Murzyńska założyła Stowarzyszenie Na rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie”, którego głównym celem stało się promowanie idei integracji i usamodzielniania ludzi zdolnych i niezdolnych do samodzielnego życia, a w szczególności upośledzonych umysłowo.

Tytuły Zasłużonych dla Miasta Głogowa otrzymali:

Zbigniew Matysiak – to ceniony i szanowany głogowski lekarz – internista, medycyny pracy i ultrasonografii. Przybył do Głogowa w lipcu 1973 roku, od 1981 roku pracował w głogowskim szpitalu. Doprowadził do wybudowania przychodni przy ul. Kościuszki, której budowę oraz pozyskiwanie ministerialnych środków finansowych koordynował. Od 2000 przez kilkanaście lat pracował w Stacji Dializ, znajdującej się w przychodni, o której mowa powyżej. Początkowo jako zastępca kierownika, następnie jako kierownik Stacji Dializ. Od 2014 roku pracuje jako lekarz pierwszego kontaktu w głogowskich przychodniach. Przez wiele lat zaangażowany społecznie, m.in. był współtwórcą i przez kilkanaście lat społecznym pracownikiem Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” w Głogowie.
Wniosek złożył Klub Radnych KWW Rafaela Rokaszewicza.

Zbigniew Rybka – prezydent Głogowa dwóch kadencji, dyrektor ośrodków kultury. W czasie swojej prezydentury był gorącym orędownikiem rewitalizacji Starego Miasta i doprowadził do jego skutecznej odbudowy. Twórca m.in. Głogowskich Spotkań Jazzowych i „Stachuriady. Z sukcesem zabiegał o powstanie ośrodka akademickiego.
Wniosek złożył Klub Radnych Platformy Obywatelskiej.

Jan Zubowski – dyrektor Studium Nauczycielskiego i III LO w Głogowie, radny miejski, poseł na Sejm RP, prezydent miasta dwóch kadencji. Wniosek złożył Klub Radnych PiS, który argumentuje m.in. „Podczas dwóch kadencji Jana Zubowskiego głogowskie placówki oświatowe przeszły gruntowne remonty co pozwoliło na kształcenie uczniów na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowego sprzętu. Ogromną renowację przeszła również przyszkolna baza sportowa. (…) Udowodnił, że niemożliwe do realizacji inwestycje można wykonać. Za przykład mogą posłużyć ogromne przebudowy ulic Wały Chrobrego, Budowlanych oraz Wojska Polskiego, jednych z głównych arterii komunikacyjnych w mieście. Rozpoczął on również rewitalizację zaniedbywanego przez lata osiedla Żarków”.

Tytuły będą wręczone na uroczystej sesji 11 listopada.