Kolejna rejestracja do poradni nefrologicznej

W grudniu ponad 80 osób będzie mogło bezpłatnie przebadać swoje nerki
grafika badania profilaktyczne miejski program zdrowotny

W Głogowskim Szpitalu Powiatowym od 28 września 2023 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Kolejna rejestracja na grudniowe wizyty odbywać się będzie od 23 października w godzinach od 8.00 do 14.00. Łącznie na konsultacje w grudniu 2023 umówione zostaną 84 osoby.

Przypomnijmy, że Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, którzy ukończyli 35 rok życia.

W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne krwi i moczu oraz badanie USG nerek wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza specjalisty nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. o.o., w Poradni Nefrologicznej (I piętro, budynek szpitala). Programem objętych zostanie łącznie 242 pacjentów.

Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji, w budynku szpitala w określone dni i godziny osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów: 76 837 31 89, 76 837 33 48, 76 837 33 84.

Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej.

PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW ORAZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.