Profilaktyka chorób nerek. Rejestracja na listopad

Zobacz, kiedy rusza kolejna rejestracja na bezpłatne badania
grafika badania profilaktyczne miejski program zdrowotny

Głogowski Szpital Powiatowy informuje, że od 16 października możliwa będzie rejestracja na wizyty w listopadzie 2023 r. Rejestracja odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 14.00 (Łącznie na konsultacje w listopadzie 2023 r. umówionych zostanie 75 osób).

Przypomnijmy, że od 28 września 2023 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, którzy ukończyli  35 rok życia.

W ramach  programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne  krwi  i moczu oraz badanie USG nerek  wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza specjalisty nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Nefrologicznej (I piętro, budynek szpitala). Programem objętych zostanie  łącznie  242 pacjentów.

Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji w budynku szpitala w określone dni i godziny osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów 76 837 31 89,  76 837 33 48, 76 837 33 84.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji.

Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Prosimy Pacjentów o zgłaszanie się – w dniu wyznaczonym – na pobranie materiału do badania (należy również dostarczyć próbkę moczu).

Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie numer 7 przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala), w wyznaczonym dniu.  Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

Program realizowany we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Głogowski Szpital Powiatowy