Rusza program program profilaktyki osteoporozy

Zobacz, kto może skorzystać z bezpłatnych badań
grafika badania profilaktyczne miejski program zdrowotny

Głogowski Szpital Powiatowy informuje, że od 5 października realizowany będzie Program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, w następujących grupach wiekowych:

  • kobiety w wieku 45- 75 lat,
  • mężczyźni w wieku 65-75 lat.

Badanie gęstości kości wykonywane jest na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku 45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku 50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).

Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp.  z o.o., w Centrum Diagnostyki Obrazowej, na I piętrze, w budynku głównym szpitala.

Rejestracja do programu odbywać się w trybie „bez skierowania”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 pod numerem telefonu 76 837 31 61 lub osobiście w rejestracji przy Centrum Diagnostyki Obrazowej na I piętrze, w budynku głównym szpitala.

Badania densytometryczne wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Przed badaniem Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione jest „powyżej 10%”  otrzymują skierowanie na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.

Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywać się będą w wyznaczonych dniach, zgodnie harmonogramem ustalanym na bieżąco z lekarzem.

Rejestracja do Poradni Osteoporozy odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 76 837 33 84, lub osobiście w centralnej rejestracji na parterze, w budynku głównym szpitala.

Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy jest skierowanie wydane w ramach projektu „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program realizowany we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.