Państwowa Komisja Wyborcza informuje

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
grafika wybory 2023

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej:
1. W pierwszej kolejności skontaktuj się z komitetem wyborczym. Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych znajdziesz TUTAJ.
2. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu. Twoje zgłoszenie zostanie przekazane komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.  

Pamiętaj, że kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Chcesz wiedzieć więcej – KLIKNIJ TUTAJ