Będzie przetarg na obwodnicę i drugi most na Odrze

18 km obwodnicy ma być ukończone w 2027 roku
mapa z planowaną obwodnicą Głogowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała dziś, że zostały wysłane dokumenty przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12.

konferencja prasowa o obwodnicy Głogowa i drugim moście na Odrze

Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane 25 sierpnia 2023 roku. Podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

mapa planowanej obwodnicy Głogowa

Obwodnica Głogowa będzie miała długość ok. 18 km i będzie drogą dwujezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zostanie poprowadzona nowym śladem omijając Głogów po stronie zachodniej i będzie przebiegać przez tereny gmin Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów oraz miasto Głogów.

Trasa rozpocznie swój bieg w gminie Radwanice na istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód, a zakończy w miejscowości Stare Serby poprzez włączenie do istniejącej DK 12.

mapa planowanej obwodnicy Głogowa

W ramach zadania zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych, będących dwupoziomowymi skrzyżowaniami.

Powstanie także przeprawa przez Odrę. Most będzie miał długość około 670 metrów. Również będzie miał po dwa pasy w każdym kierunku.

Głogowianie czekali na tę informację prawie 30 lat. W imieniu mieszańców Głogowa, którzy najlepiej wiedzą jak ważna i potrzebna to inwestycja, dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces. Obwodnica i drugi most jest ważny nie tylko komunikacyjnie, ale także społecznie i gospodarczo.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.
konferencja prasowa o obwodnicy Głogowa i drugim moście na Odrze

Inwestycja jest ogromnie ważna dla rozwoju miasta, bo budowa obwodnicy oznacza nowych inwestorów i zwiększenie potencjału gospodarczego miasta, a co najważniejsze zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego.

Realizacja obwodnicy Głogowa planowana jest w systemie „projektuj i wybuduj” w latach 2024 – 2027. Źródło finansowania: Krajowy Fundusz Drogowy. Koszt całego zadania to około półtora miliarda złotych.

konferencja prasowa o obwodnicy Głogowa i drugim moście na Odrze

W konferencji udział wzięli: Lidia Markowska dyrektor GDDKiA oddziału Wrocław, Wojciech Zubowski poseł na Sejm RP, Jarosław Obrębski Wojewoda Dolnośląski, Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa, Przemysław Bożek prezes LSSE.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska