Nowy kierunek na głogowskiej PWSZ

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 już trwa!
na zdjęciu uczelnia PWSZ w Głogowie 30.08.2021r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, po wnikliwej ocenie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, wydało zgodę na otwarcie nowego kierunku studiów magisterskich uzupełniających – Ekonomia biznesu.

2-letnie studia magisterskie o profilu praktycznym prowadzone będą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 już trwa. 

Kierunek Ekonomia biznesu prowadzony jest z myślą o kształceniu profesjonalistów, odpowiadających na aktualne i przyszłe wyzwania rynku w zakresie efektywnego  gospodarowania podmiotami.

Studenci będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, jak również będą przygotowani do podjęcia pracy  zawodowej na stanowiskach analitycznych, doradczych i kierowniczych.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć zatrudnienie:

– w przedsiębiorstwach, korporacjach krajowych i międzynarodowych;

– w urzędach administracji państwowej;

-w jednostkach samorządu terytorialnego;

– w instytucjach rynku finansowego (banki, zakłady ubezpieczeń, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne).

Koncepcja kierunku studiów, jak i program jest efektem konsultacji ze studentami, nauczycielami akademickimi i pracodawcami.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie