Przetarg na wolne miejsca w garażu podziemnym

Przetarg na wynajem wolnych miejsc postojowych
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem wolnych miejsc postojowych w garażu podziemnym przy ul. Folwarczna 2-2c.

Przetarg odbędzie się 15 maja.

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 15.05.2023 r., do godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – Sekretariat – II piętro lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.05.2023 r., od godz. 1000.

Ogłoszenie o przetargu TUTAJ