Niesprzątanie po swoich zwierzętach to niszczenie wspólnego mienia!

Jeśli jesteś świadkiem takiej sytuacji – zareaguj- zadzwoń i powiadom służby!
Natalia Szymańska i Emilia Reguła policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. 28.03.2023r

NIE UDAWAJ, ŻE NIE WIDZISZ to miejska akcja społeczna, której celem jest walka z wandalizmem. Za inną formę niszczenia mienia odpowiadają właściciele psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach. Między innymi o tym, co grozi za niesprzątanie po swoich zwierzętach w miejscach publicznych, mówi p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Natalia Szymańska.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się zareagować na wszelkie zaobserwowane przejawy niszczenia mienia czy nawet na te osoby, które nie sprzątają po swoich psach. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiadomić służby

apeluje p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Natalia Szymańska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek ustalenia indywidualnych zasad na ich terenie. Na podstawie tych przepisów został uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Głogów.

Przepisy ustawy zobowiązują mieszkańców, którzy są posiadaczami zwierząt domowych, do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Kto nie wykonuje tego obowiązku, podlega karze grzywny. Podstawa prawna to art. 54 KW paragraf 19

mówi Natalia Szymańska.

Właściciel psa za naruszenie przepisów porządkowych, na podstawie art. 54 KW może dostać mandat karny nawet do 500 zł. jednakże nie jest to jedyna podstawa prawna do ukarania właściciela psa. Godnie z artykułem 145 KW  kto zanieczyszcza obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Za to wykroczenie może zostać ukarana również osoba, która np. wyrzuca niedopałek papierosa  na chodnik. Co ważne kara może spotkać osobę nie tylko przyłapaną na gorącym uczynku. Podstawą do ukarania może być nagranie utrwalone za pomocą monitoringu miejskiego.

Warto pamiętać, że utrzymanie czystości i porządku w gminie służy nie tylko estetyce naszego miasta ale również zdrowi i lepszemu samopoczuciu mieszkańców

dodaje oficer prasowy.

Takie „niespodzianki” można zobaczyć nawet centrum Starego Miasta!