Nie udawaj, że nie widzisz! Reaguj i zgłaszaj!

Co grozi za chuligańskie zachowania?
Natalia Szymańska i Emilia Reguła policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. 28.03.2023r

W Głogowie trwa akcja społeczna „Nie udawaj, że nie widzisz”, której partnerem jest Komenda Powiatowa Policji w Głogowie. Dziś publikujemy rozmowę z mł. asp. Emilią Regułą z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, która mówi m.in. o tym co grozi za chuligańskie zachowania.

Wandalizm jest częstym zjawiskiem z jakim spotykają się policjanci. Takie chuligańskie zachowania zagrożone są karami z Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego:

Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, a wartość nie przekracza 500 złotych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli straty przekroczą 500 zł wówczas mówi o tym artykuł 288 Kodeksu Karnego i za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

mówi mł. asp. Emilia Reguła i dodaje:

Bardzo często, jako policja, borykamy się z problemem niszczenia, uszkadzania roślinności, trawników lub zieleńca

To wykroczenie może być ukarane mandatem nawet do 500 złotych

Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany

informuje Emilia Reguła.

W przypadku usuwania, niszczenia lub uszkodzenia drzew lub krzewów stanowiących zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny taka osoba podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Policjantka również  zwraca uwagę na zachowania, o których mówi artykuł 63a KW: kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis czy rysunek bez zgody zarządzającego tym miejscem, sprawca podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny, natomiast mandat może wynieść nawet do 500 złotych.