Warsztaty psychoedukacyjne: szkoła dla rodziców i wychowawców

Można się jeszcze zapisać!
szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow-w-Miejskim-Osrodku-Pomocy-Spolecznej-w-Glogowie-10.03.2023r-2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Głogowie we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA realizuje warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Jest to ogólnopolski projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Celem głównym projektu jest wspieranie rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego i wspomaganie jej rozwoju poprzez zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców.

Program obejmuje cykl dziesięciu 3-godzinnych spotkań edukacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny się skontaktować z koordynatorem projektu Eweliną Nowak.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

ul. Sikorskiego 4

pokój nr 2 , tel. 767276557 lub 885 805 352

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie