Kształcą kadrę inżynierską na potrzeby regionu

PWSZ współpracuje z KGHM
Obrona pracy inżynierskiej w PWSZ w Głogowie. 07.03.2023r.

Rozpoczął się czas obron prac inżynierskich w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Głogowie.

Jako pierwsi przed komisją egzaminacyjną stanęli studenci kierunku Automatyka i robotyka. W tej grupie byli Pan Marek Kruciakowski oraz Pan Mariusz Łata, którzy przygotowali pracę pt. „Wykonanie wizualizacji monitorowania zużycia gazów technicznych z użyciem PLC SIEMENS S7-1200 oraz panelu operatorskiego”.

To praca na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, że powstała. Opracowane w niej rozwiązania w znaczący sposób mogą usprawnić pracę w CBJ i mam nadzieję, że wdrożymy je

powiedział Bartłomiej Krysiński, kierownik działu Technicznego z ramienia CBJ.

Prorektor PWSZ w Głogowie, dr inż. Elżbieta Banaczyk podkreśla, że takie prace mogą powstawać tylko dzięki szerokiej współpracy z różnymi podmiotami w regionie. Centrum Badań Jakości oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie są partnerami w zakresie kształcenia kadr inżynierskich na potrzeby regionu.

Współpraca ta pozwala nam na podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań, które bardzo cenimy, a przygotowana i obroniona dziś praca inżynierska jest jednym
z nich

powiedziała dr inż. Elżbieta Banaczyk.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie