Warsztaty Tango Argentino dla początkujących

To jedyne takie warsztaty w Głogowie!
Na fotografi widnieje kobieta i mężczyzna, którzy tańczą fot. pixabay

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na jedyne w Głogowie warsztaty dla początkujących z TANGO ARGENTINO, które poprowadzi Krzysztof Kociński ze Studio Dance Club Zielona Góra.

Warsztaty zaplanowano na otwarcie ferii w Centrum Kultury MOK.

Zajęcia odbędą się 12 lutego budynku Centrum Kultury MOK. w godzinach 11.00 – 12.30. Istnieje możliwość kontynuacji warsztatów w kolejnych miesiącach, jeśli zajęcia spotkają się z zainteresowaniem uczestników.

UWAGA! Obowiązują zapisy – liczba miejsc jest ograniczona!

Koszt: 60zł od osoby – mile widziane pary, ale jeśli nie masz partnera/partnerki również Cię zapraszamy, być może okaże się, że na warsztatach spotkasz kogoś płci przeciwnej w identycznej sytuacji.

Zapisy prowadzi Biuro Obsługi Klienta MOK (76 8336574).

Czym jest TANGO ARGENTYŃSKIE?

Tango argentyńskie jest nieskodyfikowanym tańcem improwizowanym. Łatwo zrozumieć jego dość unikalną naturę przyrównując je do języka komunikacji dotykowo-ruchowej w parze. W języku werbalnym – do rozmowy konieczne są najprostsze jego części składowe – słowa, tudzież ogólne reguły tworzenia zdań, umiejętność formułowania klarownych wypowiedzi, reguły porozumiewania się. Uczenie się gotowych zdań lub dłuższych wypowiedzi da co najwyżej deklamację, nigdy zaś pasjonującą rozmowę, bo ta zawsze jest unikalna. Co więcej, zbyt ścisła kodyfikacja gramatyczna staje się gorsetem, który np. wielce utrudnia tworzenie poezji.

Podobnie w tangu – taniec w parze traktować należy jako dialog, zawsze unikalny nieplanowany; jako ciąg propozycji i reakcji. Postrzeganie tanga przez pryzmat figur i ich układów zabija wolność i dialog, stanowiące kwintesencję tanga.

/www.etaniec.org

Prowadzący, Krzysztof Kociński jest:

– założycielem i instruktorem szkoły tańca STUDIO DANCE CLUB w Zielonej Górze (1991 rok)

– Członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT) z Siedzibą w Krakowie,

– Sędzią Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT,

– Magistrem pedagogiki w zakresie animacji kultury o specjalności taniec (Uniwersytet Zielonogórski),

– Trenerem II klasy Sportowego Tańca Towarzyskiego (Podyplomowe Studia Trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie.