Podsumowanie 2022 – działania pomocowe

Zobacz jakie najważniejsze działania pomocowe przeprowadzono w 2022 roku
grafika podsumowanie 2022 roku

2022 rok zaskoczył nas wybuchem wojny na Ukrainie. Działania miasta i mieszkańców skoncentrowały się na pomocy uchodźcom i organizacją wsparcia dla miasta partnerskiego Kamieńca Podolskiego.

Unieruchomiono magazyny pomocy, wysłano kilka transportów z darami, szpitalowi w Kamieńcu Podolskim podarowano karetkę, w Ratuszu otwarto Punkt Konsultacyjny dla Uchodźców, Głogowską Szafę Pomocy, miasto przygotowano kilkaset miejsc zakwaterowania, przyjęto dzieci ukraińskie do głogowskich szkół i przedszkoli. Przekazano autobus i agregaty prądotwórcze.

W działania pomocowe włączyli się także nasi mieszkańcy, stowarzyszenia i grupy nieformalne. Każdy pomagał jak mógł i jak potrafił. Bardzo wszystkim za tę pomoc dziękuję – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Kwiecień i grudzień 2022r. wspólnie z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przeprowadzenie akcji ,,Paczka dla Samotnego Seniora”.

Grudzień 2022 r. akcja Szlachetna Paczka. Do tej pory Szlachetna Paczka trafiła do dzieci hospicyjnych, starszych samotnych seniorów, rodziny wielodzielnych, osób niepełnosprawnych, matek samotnie wychowujących dzieci oraz wielu innych.

Akcja charytatywna „Opłatek Maltański” wigilijne spotkanie, na które zostali zaproszeni ubodzy, samotni, chorzy, niepełnosprawni, starsi mieszkańcy naszego miasta.

Mieszkanie chronione. Na mieszkanie chronione miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów.

Całkowita wartość zadania – 55 553,87 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa – 44 443,10 zł

W ramach przyznanej kwoty miasto wykonało remont mieszkania oraz zakupiło niezbędne wyposażenie. Mieszkanie znajdujące się przy ul. Merkurego, zostało wydzielone z zasobu miasta jako mieszkanie chronione.

Otrzymanie grantu na montaż podnośnika w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 250 tysięcy zł.

Do głogowskich seniorów tafia gazetka senioralna DGL Senior, w której seniorzy znaleźć mogą wszystkie najważniejsze informacji dotyczące gwiazdora, opieki profilaktycznej i wiele artykułów dotyczących osób starszych.