Podsumowanie 2022 roku – PWiK

Najważniejsze zadania wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie w 2022 roku
grafika podsumowanie 2022 roku w Głogowie

Najważniejszą inwestycją spółki PWiK w 2022 roku była wymiana 400 metrów bieżących dwóch magistrali wodociągowych, biegnących  pod korytem Starej Odry. 

Stalowa sieć wodociągowa została zastąpiona rurami polietylenowymi, które zagwarantują bezawaryjność przez długie lata i ciągłość w dostawach wody z Ujęcia Wody dla mieszkańców miasta. Inwestycja kosztowała ok. 2 mln zł i została wykonana z własnych środków spółki.

Inne ważniejsze inwestycje PWiK wykonane w 2022 roku z środków własnych spółki:

  • modernizacja budynku gospodarki gazowej i osadowej wraz ze zbiornikiem osadów w oczyszczalni ścieków, koszt ok. 1,9 mln zł
  • modernizacja sieci kanalizacyjnej przy ul. Słowackiego, koszt ok. 400 tys. zł
  • budowa sieci kanalizacyjnej do powstającego hospicjum, koszt ok. 360 tys. zł
  • przyłączenie sieci kanalizacyjnej gminy Żukowice do sieci miejskiej, koszt ok. 640 tys. zł
  • modernizacja sieci wodociągowej przy ulicach  Elektryczna- Przemysłowa, koszt ok. 300 tys.  zł

Zdjęcia: PWiK