Budżet Głogowa na 2023 rok – projekt

Dziś głosowanie nad budżetem miasta!
Glogow-z-lotu-ptaka-StudioSiwek05-21.05-11

Planowane dochody budżetu Głogowa na 2023 rok to 378.136.912 złotych. Dochody bieżące: 324.486.084 zł, dochody majątkowe – 53.650.828 zł.

Planowane wydatki: oświata – ponad 145 mln złotych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 58 mln, transport- ponad 45 mln, ochrona zdrowia – ponad 29 mln, rodzina i świadczenia – pond 29 mln, pomoc społeczna – ponad 25 mln, gospodarka mieszkaniowa – ponad 19 mln, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 12 mln, kultura fizyczna – prawie 12 mln.

Najważniejsze inwestycje:

 • budowa przejścia podziemnego przy Zamku
 • budowa ronda przy wyjeździe na Polkowice
 • Zielony Transport Publiczny (zakup elektrycznych autobusów)
 • przebudowa ul. W. Stwosza w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej
 • ul. Starowałowa i poterna
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych w MSI
 • przebudowa budynku koszarowego na 64 mieszkania
 • remont kaplicy cmentarnej na os. Brzostów
 • dotacja do szpitala
 • budowa hospicjum
 • przebudowa kina Jubilat
 • przebudowa obiektu Neptun
 • budowa bloków TBS na os. Żarków
 • budowa wind przy Domu Dziennego Pobytu przy ul. A. Krajowej oraz przy budynku MayDay od strony Stowarzyszenia Szansa.
 • dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy stadionu

– To budżet trudny, ale ambitny. Przede wszystkim odpowiedzialny, bo mamy świadomość i zmniejszonych wpływów, ale także przecież i drożyzny oraz wzrostu kosztów pracy. To będzie trudny rok, ale chcę by mieszkańcy nie odczuli spadku jakości usług świadczonych przez miasto. Nie można także zahamować rozwoju Głogowa, bo inwestycje to rozwój, a rozwój to miejsca pracy – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Projekt budżetu będzie przyjmowany przez radnych dziś na sesji. Rozpoczęcie sesji o godz. 15:30. Sesja będzie transmitowana – link do transmisji TUTAJ.