Warsztaty edukacyjne pt. „Zobacz, usłysz”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza rodziców na warsztaty
miejski-ośrodek-pomocy-spolecznej-Głogów-fot. A.Mazurkiewicz

Okres dojrzewania może stanowić trudny czas zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Z doświadczeń zawodowych i obserwacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że ta problematyka nie jest obca wielu rodzicom.

Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci w wieku dorastania Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zaprasza na cykl spotkań psychoedukacyjnych.

Edycja obejmuje 4 spotkania, po 2 godziny każde, których realizacja odbędzie się w listopadzie i grudniu 2022r.

Celem spotkań jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w pełnieniu funkcji rodzicielskich oraz poszerzenie świadomości na temat trudności związanych z przebiegiem etapu rozwojowego, jakim jest okres dojrzewania.

Tematyka zajęć obejmuje:

-Zachowania opozycyjno-buntownicze dzieci i młodzieży.

-Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

-Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

-Rodzina w sytuacji kryzysu.

Osoba prowadząca: Aurelia Plichta.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod nr tel. 76/7276530, 885805361, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.