Nabór wniosków o zakup węgla

Wnioski o zakup preferencyjny węgla przyjmowane są do 30.11.2022 r.
do godz. 15.30.
grafika napis Informujemy na niebieskim tle

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Głogów do zakupu paliwa stałego 
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, rozpoczynamy  nabór wniosków o zakup węgla w cenie preferencyjnej.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla przyjmowane są do dnia  30.11.2022 r.
do godz. 15.30.

Wniosek można złożyć:

– w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskiej w Głogów, 67-200 Głogów, Rynek 10, Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. nr 18)

– w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wzór wniosku do pobrania:

https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9903&idmp=170&r=r

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożony wniosek o zakup węgla w cenie preferencyjnej jednoznacznie wiąże się ze złożonym zamówieniem.

Zgodnie z ustawą do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Urząd Miejski w Głogowie informuje, że węgiel jest produktem importowanym
z certyfikatem jakości. Gmina Miejska Głogów nie ponosi odpowiedzialności za jakość opału oraz nie gwarantuje, że węgiel typu groszek spełnia warunki ekogroszku, używanego 
w kotłach z podajnikami.

Niezbędne informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogowie: (76) 7265 567, 539, 542, 480.

UWAGA !  Informujemy, że wcześniej złożone ANKIETY nie są wnioskami o sprzedaż węgla po cenie referencyjnej !