Pętle indukcyjne w głogowskim muzeum

Wydarzenia w muzeum będą jeszcze bardziej dostępne dla osób niedosłyszących
pętle indukcyjne

Muzeum Archeologiczno-Historyczne staje się coraz bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Kultura bez barier”, placówka dysponuje nowoczesnymi pętlami indukcyjnymi, które sprawią, że muzealne przedsięwzięcia będą dostępne także dla osób niedosłyszących.

informuje Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum

W placówce są już dwa takie urządzenia. Jedno z nich dostępne jest na portierni.

Dzięki niemu osobom niedosłyszącym, które korzystają z aparatów słuchowych, łatwiej będzie porozumieć się z pracownikami MAH.

opowiada Iżycki i dodaje:

Druga pętla indukcyjna, jaką dysponuje już muzeum, ma zdecydowanie większy zasięg. Pozwoli ona osobom niedosłyszącym na aktywne uczestniczenie w muzealnych wydarzeniach takich jak: wernisaże, konferencje czy też wykłady i warsztaty.

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu. Może służyć jednej osobie, jak i całej grupie ludzi ze szczególnymi potrzebami. Dzięki pętli podłączonej do systemu nagłośnieniowego, użytkownik aparatu słuchowego słyszy czysty dźwięk bezpośrednio ze źródła, co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje.

Źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie