Grant na montaż podnośnika w Domu Dziennego Pobytu

Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku
Dom Dziennego Pobytu w Głogowie. 30.10.2022r

W przyszłym roku w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” realizowane będzie zadanie pn. „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”.

Przypomnijmy, że budynek przy ul. Słowiańskiej 28 powstał w 1938 roku, a od ponad 40 lat kamienica jest siedzibą Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” do którego codziennie przychodzi kilkuset seniorów. Większość z nich to osoby po 70. roku życia, dla których wchodzenie po schodach stanowi duży wysiłek.

Placówka w ubiegłym roku złożyła wniosek do Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Budżet Obywatelski – Windą Bliżej”. Projekt wygrał i został zatwierdzony do realizacji, jednak po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,okazało się że koszty tego zadania znacznie przewyższają środki przewidziane w BO na realizację tego przedsięwzięcia.

Udało się jednak pozyskać grant w wysokości 250 tysięcy zł na realizację ww. projektu, z czego 197.725,00 zł na sfinansowanie podnośnika/windy. Pozostała kwota potrzebna do zrealizowania inwestycji finansowana będzie z budżetu miasta. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2023 r.

Pozostała potrzebna kwota potrzebna do zrealizowania zadania finansowana będzie z budżetu miasta.

Zadanie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obejmuje m.in.:

  • przebudowę wiatrołapu wraz z rozbudową budynku i nadbudową piętra wiatrołapu w celu przystosowania pod montaż podnośnika,
  • wykonanie nowych i przebudowa otworów zewnętrznych w celu dostosowania stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż dźwigu platformowego zewnętrznego z obudową i drzwiami umożliwiającymi obsługę szafy elektroenergetycznej,
  • przebudowę schodów zewnętrznych, remont nawierzchni utwardzonych przy budynku, docieplenie ściany bocznej budynku wraz z częścią wejściową oraz niezbędny zakres robót elektrycznych i sanitarnych.