Spotkanie autorskie z Janem Skłodowskim

Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza
plakat Jan sklodowski zajawka

W najbliższy poniedziałek, 7  listopada o godz. 17:00 w MBP im. Galla Anonima przy ul. Jedności Robotniczej 15 gościć będzie Jan Tadeusz Skłodowski, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, fotografika, pisarza, podróżnika, badacza Kresów.

Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracuje z Instytutem Sztuki i Instytutem Historii PAN, Narodowym Instytutem Dziedzictwa Kulturowego za Granica POLONIKA oraz Ministerstwem  Kultury i dziedzictwa Narodowego. Odbył ponad 60 podróży badawczo – inwentaryzacyjnych na terenie Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainny, Jest autorem 10 książek i albumów praz 100 artykułów ( min. w periodykach: „Cenne, Bezcenne/Utracone”, „ Kurier Galicyjski”,” Lwowskie Spotkania”, ‘Nasza Rota”, „Płaj – Almanach Karpacki”, „ Spotkania z Zabytkami”, „ Twórczość”0 oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju i zagranicą, poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W roku 2009 otrzymał oznakę honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 Ostatnie dwa albumy autorstwa Jana Skłodowskiego to:

•             Rafajłowa – huculska wieś w Karpatach Wschodnich. Wydawnictwo „Ruthenus” – Instytut POLONIKA, Krosno-Warszawa, 2018

•             Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej – Kroże, Krzemieniec, Podoliniec. Instytut POLONIKA, Warszawa, 2019.

Źródło: Głogowska Edukacja Kresowa