Szczepienia przeciwko grypie

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zaprasza mieszkańców do udziału w programie profilaktyki zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie.
prezydent Głogowa zaprasza programy zdrowotne

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zaprasza mieszkańców do udziału w programie profilaktyki zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie.

rr zaprasza programy zdrowotne

Od 19 października 2022 r. realizowany będzie  Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Głogowa.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów. Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, którzy ukończyli 65 rok życia.

W ramach  programu Pacjent będzie miał wykonane przez pielęgniarkę: kwalifikację oraz szczepienie przeciwko grypie. Zaszczepionych zostanie łącznie 376 osób.

Świadczenia w ramach programu realizowane są w Przychodni Specjalistycznej, przy ul. Kościuszki 15a (Gabinet zabiegowy POZ, parter).

Rejestracja Pacjentów  do programu, odbywać się będzie w Rejestracji POZ w budynku przychodni oraz telefonicznie
pod nr 609 311 864.

Rejestracja na szczepienia w dniach 24.10.2022, 26.10.2022, 31.10.2022 odbywać się będzie od dnia 19.10.2022 od godz. 08:00.

(Na szczepienie w tych dniach umówionych zostanie 150 osób). Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie szczepienia.

Przed szczepieniem, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Szczepienia odbywać się będą w Gabinecie zabiegowy przy POZ, ul. Kościuszki 15a. Informacje na temat programu udzielane będą pod nr tel. 609 311 864

Harmonogram rejestracji na kolejne dni zostanie ogłoszony w pierwszym tygodniu listopada 2022 r.

Informujemy jednocześnie, że kobiety w ciąży oraz osoby w wieku 75+ mają prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie finansowanego przez NFZ.  Szczepienia takie wykonywane są w Gabinecie Lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest Pacjent oraz w  wybranych aptekach.