Rozpoczynają się kolejne warsztaty „Szkoły dla Rodziców”

To kolejna edycja warsztatów psychoedukacyjnych organizowanych przez MOPS
szkoła dla rodziców

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się kolejne warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców” organizowane przez Zespół ds. rodziny i działań środowiskowych. 

Proponowane warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, pomimo iż podstawowy cykl obejmuje 30 godzin zegarowych.

informuje Ewelina Nowak koordynator projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie.

Wdrażany przez pracowników Zespołu ds.Rodziny i Działań Środowiskowych projekt socjalny „Szkoła dla Rodziców” to ogólnopolski projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego..

Udział w warsztatach to przede wszystkim wsparcie dla rodziców poprzez zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców. Dzięki temu rodzice będą mieli większą świadomość i wiedzę w zakresie wychowania dzieci. Warto pamiętać, że rodzice i więzi z rodzicami to jeden z najważniejszych czynników, który umożliwia ochronę młodzieży przed problemami i zachowaniami ryzykownymi tj. narkotyki, alkohol, ryzykowne zachowania seksualne itp.

Program ”Szkoły dla Rodziców” obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań edukacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak pod nr telefonu 767276557.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Zdjęcie archiwalne