Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował

Przeczytaj co z działką przed Ratuszem
działka przed Ratuszem w Głogowie

5 października 2022 roku na rozprawie, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, zainicjowaną skargą kasacyjną współwłaściciela terenów położonych przed Ratuszem, wniesioną od  korzystnego dla miasta Głogowa wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, NSA stanął po stronie właściciela nieruchomości i uchylił w/w wyrok WSA i stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej z dn. 18.12. 2019 roku (XVIII/158/19) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta uznając nadrzędność prawa własności nad celem publicznym jakim miał być publicznie dostępny plac dla mieszkańców Głogowa.

– Dotarliśmy bardzo daleko, bo sprawa stanęła przed najwyższą instancją jaką jest Naczelny Sąd Administracyjny. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by działka przed Ratuszem została zagospodarowana dla naszych mieszkańców, bo przez 25 lat nic się na niej nie działo. Do rozprawy sądowej wyczerpaliśmy wszystkie możliwe środki, w tym propozycję kupna działki, jej zamianę na inną w mieście, ale negocjacje z właścicielami nie przynosiły żadnych efektów. NSA zdecydował, mówiąc wprost, że działka przed Ratuszem pozostanie w rękach właścicieli i choć sąd przyznał, że nasze postępowanie było zgodne z przepisami prawa i mogliśmy zmienić plan miejscowy to ważąc interesy prywatne i społeczne NSA stanął po stronie właścicieli działki – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

działka przed Ratuszem w Głogowie

Zdjęcie: M. Dytwińska-Gawrońska