Polsko-ukraińska wymiana młodzieży w I LO

Uczestnicy wymiany zwiedzali dziś Głogów
wizyta-mlodziezy-z-wymiany-polsko-ukrainskiej-w-ratuszu-fot.-K.-Brzezinska

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie ponownie zostało beneficjentem Programu Polsko-Ukraińskiej Młodzieży i pozyskało niemal 60 tysięcy złotych na projekt „Od Dniepru do Odry – płyniemy i ratujemy”. Środki pochodzą z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem projektu jest wzajemne zbliżenie się młodzieży z obu krajów, odkrycie podobieństw i odmienności kulturowych w duchu wzajemnej akceptacji i tolerancji, poznanie historii regionów i miejscowości oraz wsparcie mentalne młodzieży z kraju ogarniętego wojną.

W związku z realizacją projektu do Głogowa przyjechała grupa 18 studentów z Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Rivnem. Podczas kilkudniowego pobytu w naszym mieście ukraińska młodzież wraz z uczniami I LO uczyła się jak właściwie zachowywać się w pobliżu akwenów wodnych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kształciła swoją wrażliwość na potrzeby innych oraz umiejętność szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia życia.

Większość zajęć związanych z projektem odbywała się w Lubiatowie, jednak dziś uczniowie wybrali się na zwiedzanie Głogowa, które rozpoczęli od spotkania z prezydentem miasta – Rafaelem Rokaszewiczem. Podczas krótkiej wizyty w Ratuszu prezydent pokrótce opowiedział o historii i specyfice naszego miasta.