Konsultacje w sprawie nowego połączenia kolejowego

Zapraszamy do wypełnienia ankiet konsultacyjnych dotyczących projektu utworzenia połączenia kolejowego Legnica – Lubin – Polkowice – Głogów.
podpisanie-umowy-na-polaczenie-kolejowe-Legnica-Glogow

Zapraszamy do wypełnienia ankiet konsultacyjnych dotyczących projektu utworzenia połączenia kolejowego Legnica – Lubin – Polkowice – Głogów.

Ankiety są elementem realizacji dokumentacji dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”. Wykonawca dokumentacji – firma Infra Centrum Doradztwa zadaje w tych ankietach pytania m.in. o ocenę zasadności projektu, rekomendację dla poszczególnych wariantów inwestycji oraz preferencje transportowe mieszkańców (czyli np. o częstotliwość podróżowania różnymi środkami transportu).
Ankiety, a także mapa z proponowanym przebiegiem wariantów inwestycyjnych, dostępne są w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 18.

Ankietę można wypełnić również elektronicznie: pod adresem https://forms.gle/JVF3Y33AJ5Tg3QcR7  dostępna jest ankieta w formie interaktywnej, wraz z mapą wariantów inwestycyjnych.

Wypełnianie ankiet możliwe jest do dnia 14 września br. Ankiety w formie papierowej prosimy składać w siedzibie Urzędu (pokój 18), skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety można wysłać również drogą e-mailową na adres Wykonawcy dokumentu: konsultacje.289@infracd.pl. Na ten adres można wysyłać również wszelkie ew. pytania dotyczące inwestycji.

Ankiety są kolejnym etapem konsultacji projektu budowy połączenia kolejowego Legnicy, Lubina, Polkowic i Głogowa. W następnym etapie (wstępnie – w październiku br.) planowana jest ponowna tura spotkań z mieszkańcami. Prezentowane będą wówczas szczegółowe założenia inwestycyjne oraz przedstawione zostaną wnioski płynące z pierwszej tury spotkań (które odbyły się w sierpniu br.) oraz z opinii wyrażonych w ankietach, wraz z informacją, w jaki sposób te wnioski przekładają się na dalsze prace nad dokumentacją.

Zdjęcie: archiwum DGL NEWS