Obwieszczenie w sprawie obwodnicy Głogowa

Marszałek Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadomości!
grafika napis Informujemy na niebieskim tle

Marszałek Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla
potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich występujących w podłożu
projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.

LINK DO OBWIESZCZENIA TUTAJ: https://bip.dolnyslask.pl/a,126421,obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-dolnoslaskiego-dotyczace-wszczecia-postepowania-w-sprawie-zatwie.html