Gdzie znajdziesz pomoc dla siebie i rodziny?

Publikujemy wojewódzką bazę teleadresową instytucji wspierających i świadczących poradnictwo specjalistyczne
grafika: informacja Urzędu Miejskiego w Głogowie

Bazę teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego):

KLIKNIJ TUTAJ – ZOBACZ PEŁNĄ BAZĘ

Ośrodki wsparcia w Głogowie:

🟢🟢🟢 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów
tel. 76 727 65 00
✅ poradnictwo psychologiczne: środy 9.00-12.00, piątki: 10.00-12.00
rejestracja tel. 76 727 65 34                                        
✅ psychoterapeuta:  zapisy tel. 76 727 6530; psychoterapeuta: I i III czwartek miesiąca w godz. 13.00-15.00, rej. 76 727 65 34 w dni robocze 7.00-15.00
✅ poradnictwo prawne: czwartki: 10.00-12.00,  rej. 767276554
✅ pomoc socjalna i rodzinna: poniedziałek-piątek 7.00-15.00
tel. 76 727 65 23, 76 727 65 33, 76 727 65 34

Rejestracja do specjalistów u pracowników socjalnych.
– umożliwienie przesyłania wiadomości tekstowych, faksów,
– dostęp do lup dla osób słabowidzących,      
– dostęp do pętli indukcyjnej w MOPS,                                    
– stały dostęp do tłumacza języka migowego, 
– możliwość komunikacji w języku ukraińskim


🟢🟢🟢 Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów 
tel. 76 853 38 32, 76 853 38 34
                                                                                               
✅ Psycholog: poniedziałek – piątek – 8:00 – 16:00, wtorek – 13:00 – 16:00, środa – 10:00 – 18:00 (MCWR ul. Folwarczna 7).
✅ Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin: psycholog, specjalista Psychoterapii uzależnień czwartek 14.00 – 17.00, piątek 14:00 – 19:00
Specjalista terapii uzależnień MONAR ul. Legnicka 3 w godz. 14.00 – 17.00
✅ Punkt konsultacyjny dla rodzin z dziećmi lub małżonków/partnerów: psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, poniedziałek – 8:00 – 12:00, wtorek – 12:00 – 16:00, środa – 9:00 – 18:00, czwartek 8:00 – 17:00, piątek 8:00 – 12:00, ul. Legnicka 3.
✅ Punkt Porad Prawnych: radca prawny, wtorek 15:00 – 17:00, MCWR, ul. Folwarczna 7. ✅ Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych: psycholog, czwartek 16:30 – 19:30, Klub Abstynenta „Skarbnik”, ul. Morcinka 8                                                                           
✅ Grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy: wtorek 16:15 -18:15, ul. Legnicka 3  Grupa edukacyjna: instruktor terapii uzależnień wtorek 17:00 -19:00,
Klub Abstynenta „Skarbnik”, ul. Morcinka 8                                        
✅ Grupa zapobiegająca nawrotom: psycholog, psychoterapeuta uzależnień, czwartek 17:00 – 19:00 MCWR, ul. Folwarczna 7                                                                    
✅ Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA): psychoterapeuta uzależnień, spotkania indywidualne: wtorek 10:00 – 12:00, środa 15:00 – 17:00, spotkania grupowe po wcześniejszej konsultacji indywidualnej, ul. Legnicka 3.

Codzienny dyżur specjalistów z dziedziny uzależnień w godz. 8:00 – 16:00 MCWR, tel. 76 853 38 32, 76 853 38 34. Termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie lub osobiście. Istnieje możliwość skorzystania z porad psychologa w języku ukraińskim w dogodnym terminie dla zainteresowanej.


🟢🟢🟢 Centrum Pomocy Dzieciom przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
tel. 888 586 246
888 381 047
www.szansa.glogow.pl
cpd@szansa.glogow.pl

✅ Kompleksowe wsparcie dzieci (i ich rodzin), które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie,  będących  w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. Formy udzielanej pomocy: konsultacje psychologiczne, pomoc, psychoterapeutyczna, pomoc psychiatry dziecięcego, pomoc pediatryczna, konsultacje prawne, grupa socjoterapeutyczna dla dzieci, grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów, pomoc w nauce, konsultacje specjalistyczne z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W CPD znajduje się przyjazny pokój przesłuchań, gdzie odbywają się przesłuchania i wysłuchania osób małoletnich.
Godziny przyjęć: poniedziałki-piątki: godz. 9.00-17.00.
Dostępna kompleksowa pomoc dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w języku ukraińskim
i rosyjskim.