Umowa na budowę infrastruktury w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej podpisana

Prezydent: rozwijamy strefę pod kolejnych inwestorów
widok na Miejską Strefę Inwestycyjną w Głogowie

14 lipca Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa podpisał umowę na budowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej 273 (C-E 59) – I etap w ramach realizacji zadania pn. „Przygotowanie terenów Inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej”

– To duże i ważne zadanie. To pełne uzbrojenie terenu, drogi, chodniki, zatoczki autobusowe. Chcemy dać inwestorom jak najlepsze warunki, to obszar już częściowo zainwestowany, bo firma Panattoni buduje tu Park Głogów i pierwsza hala już pracuje, ale na tym nie poprzestajemy, chcemy rozwijać Miejską Strefę Inwestycyjną by kolejni inwestorzy mogli realizować tam swoje przedsięwzięcia – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

W zakres zadania wchodzą: przebudowa drogi gminnej ul. Strefowej wraz z budową drogi gminnej, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, chodników, skrzyżowania, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, budowa stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, kontenerową pompownią wody, kanałem technologicznym, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej.

Wykonawcą jest firma Ragen z Głogowa.

Koszt to 12.045.984,43 zł, z czego 5 mln pozyskano z programu Polski Ład.
Czas realizacji inwestycji to 14 miesięcy od podpisania umowy.

Zdjęcia: archiwum DGL NEWS