Dariusz Czaja rozpoczął akcję: „Moneta dla Głogowa”

Czy nasze miasto będzie miało swoją okolicznościową monetę?
Dariusz-Czaja-zajawka

Po sukcesie dotyczącym starań Dariusza Czai o znaczek pocztowy dla naszego miasta (przypomnijmy, w 2020 roku Poczta Polska S.A. wydała znaczek poświęcony głogowskiej kolegiacie), głogowianin rozpoczął akcję pn. „Moneta dla Głogowa”.

Zwróciłem się do Prezesa Narodowego Banku Polskiego – Pana Adama Glapińskiego z propozycją wydania okolicznościowej monety, dotyczącej Głogowa (jego zabytków bądź bogatej historii) w ramach jednej z serii emisyjnych Narodowego Banku Polskiego.

mówi Dariusz Czaja, głogowski radny i członek Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Głogowianin otrzymał już odpowiedź z Departamentu Emisyjno-Skarbowego Narodowego Banku Polskiego, z której wynika, że propozycja ujęcia naszego miasta na monecie, zostanie rozważona przez Radę ds. Numizmatycznych – organu opiniodawczo-doradczego funkcjonującego przy NBP.

Dariusz Czaja zwraca też uwagę, że miasto Głogów liczące ponad 1000 lat, nie doczekało się do tej pory żadnej oficjalnej monety, wydanej przez Narodowy Bank Polski

Patrząc na historię i wydarzenia, jakie miały tu miejsce czy postaci wywodzących się z Głogowa jest wysoce niepokojące, iż do tej pory tak szanowana instytucja, jaką jest NBP – w ogóle w historii instytucji nie zauważyła w jakikolwiek sposób istnienia na mapie Polski tak ważnego dla jej dziejów miasta – Głogowa. Dlatego miejmy nadzieję, że Narodowy Bank Polski ujmie w swoim planie emisyjnym monetę, związaną z naszym miastem.

kończy głogowski radny.