Ruszył II nabór na granty dla przedsiębiorców!

Przedsiębiorco, możesz skorzystać z bonu
o wartości 200 tysięcy złotych!
grafika Czas na innowacje skorzystaj z bonu o wartości do 200 tysięcy złotych

Informujemy o rozpoczęciu II naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne Przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje.

Celem głównym projektu „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej MŚP poprzez działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi, poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadające siedzibę/oddział na terenie województwa dolnośląskiego.

Maksymalna wartość wsparcia (bonu) nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł  na jedno przedsiębiorstwo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://arleg.eu/projekty/bony-na-wsparcie-innowacyjnosci-dolnoslaskich-przedsiebiorstw/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-o-powierzenie-grantu/


Nadesłane przez: ARLEG S.A.