Termomodernizacja Przedszkola nr 5

Zadanie wsparte środkami unijnymi
termomodernizacja Przedszkola nr 5 widok na budynek i wykopy przy budynku

Trwa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5. W zakres zadania wchodzi także przebudowa segmentu żywieniowego.

– Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, środki pochodzą z Unii Europejskiej. To ostatnia nasza placówka, którą poddajemy termomodernizacji – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Środki na termomodernizację placówki pochodzą z funduszy unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wysokość dofinansowania to blisko 1.100.000 złotych.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: docieplenie budynku, instalację paneli fotowoltaicznych, modernizację instalacji elektrycznej, wentylacji oraz wymianę okien.

Koszt całej inwestycji to ok. 3, 5 mln złotych.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska