Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6

Przeczytaj – co jest w zakresie prac!
remont kuchni w przedszkolu publicznym nr 6 w głogowie

Kuchnia w Przedszkolu Publicznym nr 6 zostanie zmodernizowana. W czerwcu zawarto umowę na to zadanie. Prace budowlane już się rozpoczęły.

Zakres robót obejmuje m.in roboty rozbiórkowe i demontażowe, przebudowę ścian i wykonanie nowych posadzek płytkowych, wymianę stolarki okiennej – naświetli i drzwi, montaż nowej instalacji gazowej i elektrycznej oraz przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji  oraz c.o. W ramach zadania zostanie zamontowane wyposażenie technologiczne kuchni oraz wymienione zostaną dźwigi towarowe.

Segment żywieniowy  to 1287,0 m3.

Prace wykonuje firma Nowoczesne Techniki Budownictwa Wolar sp. z o.o.z Wrocławia, która wygrała przetarg. Koszt wykonania robót zgodnie z zawartą umową to  2.092.758,68  zł.

Termin wykonania prac przy modernizacji kuchni to listopad 2022.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska