Raport o Stanie Gminy Miejskiej i debata

Na najbliższej sesji, prezydent przedstawi raport o stanie gminy
Sala Rajców widok na mównicę i herb Głogowa

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent miasta co roku, do 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy miejskiej.

Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska będzie omawiała raport o stanie gminy za rok 2021 na najbliższej sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 22 czerwca. W debacie głos mogą zabrać również mieszkańcy Głogowa.

Zgłoszenie udziału w debacie

Mieszkańcy zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad Raportem, należy złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Głogowie, najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję tj. do 21 czerwca 2022 roku do godz. 15.30.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o jej zwiększeniu.

Raport o Stanie Gminy i wzór zgłoszenia do udziału w debacie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.