Uroczyste wręczenie listów stypendialnych

Nagrody dla najlepszych uczniów i studentów
wręczenie stypendiów prezydenta Głogowa najlepszym uczniom i studentom

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendiów prezydenta odbędzie się 6 czerwca 2022r. w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Szkoły podstawowe
o godz. 11.00 i 12.00, a szkoły ponadpodstawowe o godz. 13.00.

Nagrodzonych zostanie 328 uczniów, w tym 37 studentów, 222 uczniów szkół podstawowych i 69 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Stypendium prezydenta Głogowa wynosi:

Dla uczniów szkół podstawowych – od 400 do 600zł

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 500zł do 700 zł

Dla studentów – od 800 zł do 1200 zł

Łączna kwota wydatkowana na stypendia to 168.500 zł.