Blisko 30 milionów dla Głogowa z Polskiego Ładu

Dostaliśmy dofinansowanie na trzy duże zadania inwestycyjne!
30.04.2022-budowa-hospicjum-w-Glogowie-Studio-Siwek
Miasto otrzymało dofinansowanie na wszystkie trzy wnioski które złożyło w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu. Przypomnijmy, że w poprzednim naborze, otrzymaliśmy dofinansowanie na jedno zadanie „Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej 273 (C-E 59) – I etap” w wysokości 5 milionów złotych. Tym razem miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie blisko 30 milionów złotych na realizację trzech zadań.
To jest ogromne wsparcie dla naszego miasta, duża pomoc w realizacji zadań inwestycyjnych. Dziękuję Panu posłowi, Wojciechowi Zubowskiemu za wsparcie tych wniosków. Dużo na ten temat rozmawialiśmy i cieszę się, że wszystkie nasze wnioski otrzymają dofinansowanie.
– mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa. Wnioski dotyczą trzech dużych zadań inwestycyjnych:

1.    Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul.Poniatowskiego w Głogowie – kwota wnioskowana to 3.851.540,48,  wartość całego zadania to blisko 7 milionów złotych.

2.    Budowa budynku Hospicjum w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, kwota wnioskowana to 10.721.769,12, wartość całego zadania to 13.402.211,40

3.    Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej-Miejskie Centrum Integracji w Głogowie kwota wnioskowana to 14.426.690,40, natomiast wartość całego zadania to 18.033.363,00.

Na jutro zaplanowana jest konferencja prasowa, z udziałem wszystkich samorządów, które otrzymały środki finansowe z Polskiego Ładu.