Infrastruktura w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej

Przetarg na budowę już ogłoszony
Panattoni Park Głogów w budowie

Prezydent Głogowa ogłosił przetarg na budowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie.

– Miejska Strefa Inwestycyjna rozwija się, na ukończeniu jest pierwsza hala, kilka dni temu sprzedaliśmy kolejne działki pod inwestycje Panattoni Park Głogów. Jako miasto ruszamy z infrastrukturą drogową. Przetarg na uzbrojenie już ogłoszony – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Zamówienie obejmuje m.in. przebudowę drogi gminnej ul. Strefowej wraz z budową drogi gminnej, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, chodników, skrzyżowania, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanału technologicznego. Ponad to budowę stacji transformatorowej 20/0,4kV, przyłącza elektroenergetycznego 20kV, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej nn 0,4kV, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, kontenerową pompownią wody, kanałem technologicznym, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej nn 0,4kV.

– Na budowę infrastruktury otrzymaliśmy z Polskiego Ładu, z Programu Inwestycji Strategicznych, 5 mln złotych. Dokładamy drugie tyle z budżetu miasta. Przypomnę, że w ubiegłym roku doprowadziliśmy do MSI sieć wodno-kanalizacyjną – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

LINK DO PRZETARGU TUTAJ

Otwarcie ofert zaplanowano na 30 maja.

Zdjęcia: K. Brzezińska