Upływa termin zgłoszenia źródła ciepła do CEEB

Zobacz ważne terminy!
grafika napis Informujemy na niebieskim tle

30 czerwca upływa termin zgłoszenia źródła ciepła do CEEB dla źródeł ciepła i spalania uruchomionych przed 1 lipca 2021r.

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Kto składa deklarację?

Deklarację składają właściciele/zarządcy budynku, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej – osobiście we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Miasta/ Gminy lub wysyłając listem.

Obowiązujące terminy na złożenie deklaracji do CEEB

Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni.

Ile deklaracji jeszcze jest nie zostało złożonych w Głogowie?

W Gminie Miejskiej Głogów złożono 2430 deklaracje (stan na 11 maja 2022 roku). Ogółem powinno być złożonych ok 5800 deklaracji.

INFORMACJE ZNAJDZIESZ TAKŻE TUTAJ – KLIKNIJ